BIP CKZiU w Ostrołęce

Status prawny CKZiU w Ostrołęce

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce (CKZiU w Ostrołęce) zostało utworzone z dniem 1 maja 2015 r. Uchwałą 25/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce jest placówką publiczną i działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
 • aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • statutu,
 • zarządzeń Kuratora,
 • zarządzeń Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce,
 • regulaminów wewnętrznych.

Organem prowadzącym placówkę jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Na podstawie Uchwały Nr 25/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej w Ostrołęce, Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ostrołęce, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce z dniem 1 maja 2015 r. utworzone zostały:

 1. Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna w Ostrołęce przy ul. Parkowej 6,
 2. Medyczno-Społeczna  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ostrołęce przy ul. Parkowej 6,
 3. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce przy ul. Parkowej 6,
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce przy ul. Parkowej 6, w którego skład weszły: Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna w Ostrołęce, Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ostrołęce oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce

Przyjęte zostały akty założycielskie oraz statuty, stanowiące załączniki do ww. uchwały.

Opublikował: Krzysztof Laszczkowski
Publikacja dnia: 10.05.2024, 16:54
Dokument oglądany razy: 126
Podpisał: Krzysztof Laszczkowski
Dokument z dnia: 10.05.2024