bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

OGŁOSZENIA

 

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
specjalista do spraw kształcenia zawodowego i ustawicznego w wymiarze pełnego etatu
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce z dnia 18 grudnia 2017 r.

 1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy ofertę przesłał jeden kandydat.
 2. W celu przeprowadzenia naboru powołano komisję w następującym składzie:
  - Przewodniczący komisji – Dorota Czyż
  - Członek komisji – Ewa Gumowska
  - Sekretarz komisji – Sławomira Adamczewska
 3. Po dokonaniu selekcji aplikacji wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze:
  MAGDALENA ŁĘPICKA
 4. Zastosowano następujące metody naboru:
  ogłoszenie w BIP oraz na tablicy ogłoszeń
 5. Zastosowano następujące techniki naboru:
  * wstępna selekcja kandydatów — analiza dokumentów aplikacyjnych
  * końcowa selekcja — rozmowa kwalifikacyjna
 6. Uzasadnienie wyboru:
  Pani Magdalena Łępicka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku specjalisty ds. kształcenia zawodowego i ustawicznego.
 7. O pozytywnym wyniku naboru kandydatka została powiadomiona przez przewodniczącą komisji po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.


Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw kształcenia zawodowego i ustawicznego w wymiarze pełnego etatu

Pobierz plik w formacie PDFOpublikował: Krzysztof Laszczkowski
Publikacja dnia: 20.12.2017
Podpisał: Sławomira Adamczewska
Dokument z dnia: 18.12.2017
Dokument oglądany razy: 2 790