bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.11.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zbędny znak >

Statut

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce zostało utworzone Uchwałą 25/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r. 

CKZiU w Ostrołęce ma siedzibę w Ostrołęce przy ulicy Parkowej 6 (budynek po Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce). Organem prowadzącym CKZiU w Ostrołęce jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. CKZiU w Ostrołęce działa na podstawie statutu nadanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce jest zespołem, w skład którego wchodzą publiczne szkoły:

  • Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna w Ostrołęce
  • Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ostrołęce
  • oraz publiczna placówka

  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce> 

CKZiU w Ostrołęce jest placówką umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Statut CKZiU w Ostrołęce    

Statut MSSPdD w Ostrołęce    Opublikował: Krzysztof Laszczkowski
Publikacja dnia: 12.11.2015
Podpisał: Dorota Czyż
Dokument z dnia: 12.11.2015
Dokument oglądany razy: 800